Áætlun um gæðaþróun

Sjá stærri mynd

Samkvæmt 11. gr. laga um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007 skal landlæknir gera áætlun um gæðaþróun innan heilbrigðisþjónustunnar og skal hún miða að því að efla gæði og öryggi heilbrigðisþjónustunnar og stuðla að framþróun hennar. Einnig er vísað til reglugerðar um gerð gæðavísa sem notaðir eru til að meta gæði og árangur innan heilbrigðisþjónustunnar nr. 1148/2008 með síðari breytingum skv. reglugerð nr. 615/2017.

Í samræmi við þessi lög og reglugerðir setur embætti landlæknis fram þessa áætlun sem staðfest er af ráðherra. Embætti landlæknis hefur áætlunina til hliðsjónar við úttektir sínar á heilbrigðisþjónustu. Áætlunin verður innleidd í áföngum.

Markmið áætlunarinnar er að notendur fái heilbrigðisþjónustu sem:

  • Eykur líkur á betri heilsu og auknum lífsgæðum.
  • Er samfelld og samhæfð.
  • Er örugg, rétt tímasett, skilvirk, byggð á jafnræði, notendamiðuð og árangursrík

Við veitingu þjónustu skal virða lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, siðareglur heilbrigðisstétta, Leiðbeiningar embættis landlæknis um góða starfshætti lækna og önnur lög og stjórnvaldsfyrirmæli eftir því sem við á.

Í Áætlun um gæðaþróun felast leiðbeiningar um verklag við veitingu heilbrigðisþjónustu. Áætluninni er ætlað að vera leiðsögn til þeirra sem veita heilbrigðisþjónustu um hvaða kröfur eru gerðar til þeirra og hvernig þau geta uppfyllt þær kröfur. Þar kemur fram hvernig heilbrigðisstofnanir geta stöðugt fylgst með gæðum og öryggi þjónustunnar og brugðist við með umbótastarfi þegar þess gerist þörf.

Áætlunin byggir á eftirfarandi fjórum lykilþáttum um verklag: Umbótaferli og stjórnskipulag; gæðavísar, skráning og úrvinnsla atvika og þjónustukannanir. Þessir þættir mynda gæðauppgjör sem veitendum heilbrigðisþjónustu er ætlað að skila árlega til embættis landlæknis og Sjúkratrygginga Íslands eftir atvikum.

------------

1. Reglugerð nr.1148/2008 um gerð gæðavísa sem notaðir eru til að meta gæði og árangur innan heilbrigðisþjónustunnar með síðari breytingum skv. reglugerð nr.615/2017.