Neyslurými

Neyslurými býður upp á skaðaminnkandi úrræði og heilbrigðisþjónustu. Neyslurými er lagalega verndað umhverfi þar sem neytendur sem eru 18 ára og eldri geta sprautað ávana- og fíkniefnum í æð undir eftirliti starfsfólks og gætt er fyllsta hreinlætis, öryggis og sýk­inga­varna. Sveitarfélög, sem hyggjast hefja starfsemi neyslurýmis, skulu sækja um rekstrarleyfi til embættis landlæknis í samræmi við 4. gr reglugerðar um neyslurými nr. 170/2021.

Sveitarfélagi er óheimilt að hefja starfsemi neyslurýmis, nema leyfi embættis landlæknis liggi fyrir. Embætti landlæknis er heimilt að veita leyfið til takmarkaðs tíma og með öðrum skilyrðum sem embættið telur við eiga. Óheimilt er að breyta forsendum sem liggja til grundvallar starfsleyfinu, nema að fengnu samþykki embættis landlæknis.