Gæðavísar

Fjórar myndir úr heilbrigðisþjónustu

Gæðavísir er mælikvarði sem gefur vísbendingu um gæði og öryggi þeirrar heilbrigðisþjónustu sem veitt er.

Gæðavísar eru tölulegir mælikvarðar, t.d. hlutfall eða prósentutala, sem geta gefið vísbendingar um gæði og öryggi sem tengjast ferlum, skipulagi og árangri í heilbrigðisþjónustu.

Markmið
Að fylgjast með gæðum og öryggi heilbrigðisþjónustunnar og stuðla að því að þessir þættir séu sýnilegir þannig að hægt sé að meta þjónustuna.

Hægt er að nota gæðavísa, bæði við innra og ytra eftirlit til að meta hvort gæði og öryggi þjónustunnar séu í samræmi við viðurkennda faglega staðla og viðmið.

Ennfremur geta gæðavísar aukið gæðavitund og stuðlað þannig að umbótum innan heilbrigðisþjónustunnar.

Hvað eiga gæðavísarnir að sýna?
Þeir eiga að vera mælikvarði á gæði og öryggi þjónustunnar sem veitt er. Þeir sem veita heilbrigðisþjónustu þurfa að setja fram gæðavísa sem taka mið af þeirri þjónustu sem þeir veita.

Framsetning gæðavísa
Niðurstöður gæðavísa þurfa að vera öllum aðgengilegar svo hægt sé leggja mat á gæði og öryggi þjónustunnar og veitendur heilbrigðisþjónustu geti unnið að stöðugum umbótum á starfsemi sinni.

Erlendis er algengt að niðurstöður gæðavísa séu birtar á vefsetrum þeirra sem veita heilbrigðisþjónustu og einnig eru dæmi um slíkt hérlendis – t.d. á Landspítalanum og Sóltúni. Ef vefsetur er ekki starfrækt þarf að skilgreina hvar niðurstöðurnar eru aðgengilegar.

Spurningar sem veitendur heilbrigðisþjónustu þurfa að spyrja sig varðandi gæðavísa

Hafa verið birtir mælikvarðar á gæði og öryggi viðkomandi heilbrigðisþjónustu?

Dæmi um mælikvarða:

a) Biðtími eftir þjónustu
b) Niðurstöður þjónustukannana
c) Fjöldi atvika
d) Árangur meðferðar

Hafa niðurstöðurnar verið nýttar í umbótastarfi?