Siðareglur heilbrigðisgagnafræðinga


Félag íslenskra heilbrigðisgagnafræðinga hefur sétt sér eftirfarandi siðareglur:

Heilbrigðisgagnafræðingi er skylt að gæta þagmælsku um atriði, sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum og eðli máls. Þagnarskyldan helst þótt hann láti af störfum.

Heilbrigðisgagnafræðingi bera að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni, tileinka sér nýjungar er varða starfið og varðveita hæfni sína með námi, sem kann að vera í boði.

Heilbrigðisgagnafræðingur skal stuðla að því af fremsta megni að gögn er varða sjúklinga séu varðveitt á svo traustan hátt að þau verði ekki á vegi óviðkomandi.

 

<< Til baka