Siðareglur lyfjafræðinga

Alþjóðasiðareglur lyfjafræðinga, F.I.P., International Code of Ethics, eru lagðar til grundvallar siðareglum Lyfjafræðingafélags Íslands.

Siðareglurnar eru ætlaðar lyfjafræðingum til íhugunar og stuðnings í daglegum störfum. 

Lyfjafræðingur starfar að heilbrigðismálum með virðingu fyrir manninum og lífríkinu. 

Starfi lyfjafræðinga fylgir ábyrgð gagnvart einstaklingi og samfélagi.

Lyfjafræðingur skal rækja starf sitt án manngreinarálits, bera virðingu fyrir mismunandi menningarheimum og meðhöndla alla sem leita til þeirra um þjónustu með kurteisi og virðingu. 

Lyfjafræðingur skal tryggja að öryggi, velferð og hagsmunir þess sem hann veitir faglega þjónustu séu höfð í fyrirrúmi og þjónustan sé innt af hendi af heiðarleika. 

Lyfjafræðingi ber að viðhalda faglegri þekkingu sinni og endurnýja hana. 

Lyfjafræðingur skal virða þagnarskyldu um alla vitneskju eða grun, sem hann í starfi sínu öðlast um sjúkdóma eða önnur einkamál skjólstæðinga sinna. 

Lyfjafræðingi ber að rækja starf sitt af vandvirkni, samviskusemi og trúmennsku. 

Lyfjafræðingur skal ekki taka að sér verk er skerðir sjálfstæði hans sem lyfjafræðings. 

Lyfjafræðingur skal jafnt í starfi sem í einkalífi hafa virðingu stéttar sinnar í heiðri. 

Lyfjafræðingur skal virða lög og reglur um störf lyfjafræðinga og siðareglur lyfjafræðinga. 

Lyfjafræðingur skal virða ákvörðunarrétt sjúklinga. 

Lyfjafræðingur skal sjá til þess að allar upplýsingar sem hann veitir almenningi og öðru heilbrigðisstarfsfólki séu áreiðanlegar, nákvæmar og hlutlausar. Einnig skal tryggja að þeim sé komið til skila á þann hátt að þær séu auðskiljanlegar. 

Lyfjafræðingi ber að viðhalda trúnaðartrausti gagnvart heilbrigðisyfirvöldum. 

Lyfjafræðingi ber að vinna með heilbrigðisstofnunum af sanngirni og jafnræði í viðleitni þeirra til þess að stuðla að heilsuvernd.

Lyfjafræðingi ber að rækta samvinnu innan stéttar sinnar og við aðrar stéttir. Lyfjafræðingur skal leitast við að miðla faglegri þekkingu sinni með þátttöku í fræðslustarfi. 

Lyfjafræðingur skal leitast við að taka þátt í störfum félagssamtaka lyfjafræðinga, innlendum sem erlendum, með það að markmiði að bæta starfsskilyrði stéttarinnar og ímynd hennar. 

Lyfjafræðingi ber að tryggja að öðru starfsfólki sem falið er að vinna ákveðin verk sem falla undir ábyrgðarsvið lyfjafræðings hafi fullnægjandi þekkingu og getu til að vinna verkin á árangurs- og áhrifaríkan hátt. 

Lyfjafræðingur skal tryggja eftir fremsta megni áframhaldandi faglega þjónustu til sjúklinga þrátt fyrir aðstæður sem stangast á við persónulegar siðfræðilegar skoðanir eða þegar lokun apóteks á sér stað. Ef um verkfall er að ræða, skal lyfjafræðingur tryggja eftir bestu getu að almenningur hafi aðgang að lyfjafræðilegri þjónustu.

Ofangreindar siðareglur voru samþykktar á aðalfundi Lyfjafræðingafélags Íslands 23. mars 2010.

 

<< Til baka