Siðareglur sjúkraliða

Í starfi sjúkraliða felst að veita umönnun, aðstoð og endurhæfingu þeim, sem vegna sjúkdóma, öldrunar eða fötlunar eru ekki færir um að framkvæma athafnir daglegs lífs. Sjúkraliði er meginhluta starfstíma síns í návist skjólstæðinga sinna og hefur hagsmuni þeirra ávalt að leiðarljósi.

  1. Sjúkraliði rækir starf sitt af alúð, samviskusemi og trúmennsku og í fullu samræmi við þau hjúkrunarmarkmið sem sett hafa verið.
  2. Sjúkraliði virði rétt skjólstæðinga og rækir störf sín óháð sjúkdómsgreiningu, þjóðerni, litarhætti, trúarbrögðum, aldri, kynferði, skoðunum og þjóðfélagsstöðu.
  3. Sjúkraliði gætir trúnaðar við skjólstæðinga og sýnir fyllstu þagmælsku um einkamál þeirra.
  4. Sjúkraliði leitar samráðs við viðeigandi aðila telji hann að á rétt skjólstæðings sé gengið. Hann stuðlar að því í samvinnu við aðrar stéttir að skjólstæðingur (eða aðstandendur hans) sé upplýstur um rétt sinn.
  5. Sjúkraliða ber að viðhalda faglegri þekkingu sinni eins og kostur gefst.
  6. Sjúkraliði leggur sitt af mörkum til bættrar heilsuverndar.
  7. Sjúkraliði gætir virðingar stéttar sinnar innan starfs sem utan.
  8. Sjúkraliði skal aldrei ræða með lítilsvirðingu um skjólstæðinga sína, samstarfsmenn eða vinnustað.
  9. Sjúkraliði stuðlar að góðu samstarfi innan stéttar sinnar og tekur þátt í félagsstarfi sem vinnur að bættum hag hennar.
  10. Sjúkraliði rækir samvinnu við samstarfsstéttir og gagnrýnir þær ekki áheyrn skjólstæðinga.

Félagar skulu kynna sér ákvæði reglna þessara og leitast við að fylgja þeim í starfi. Siðanefnd félagsins endurskoðar reglur þessar og fjallar um meint brot á þeim. Í starfi sínu ber sjúkraliðum einnig að hlíta þeim reglum og skyldum sem landslög segja til um.

<< Til baka