Sálfræðingar - sérfræðileyfi

Skilyrði fyrir útgáfu sérfræðileyfa í sálfræði eru skilgreind og skýrð í reglugerð nr. 1130/2012 um menntun, réttindi og skyldur sálfæðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi. Reglugerðin er sett samkvæmt lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn. 

Breytingar hafa verið gerðar á reglugerðinni og eru þær tilgreindar í reglugerð nr. 492/2015reglugerð nr. 517/2017, reglugerð nr. 666/2018reglugerð 704/2020 og reglugerð nr. 1249/2021.

Sérfræðileyfi

Leitað er umsagnar sálfræðideildar heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands áður en sérfræðileyfi er veitt.

Sérfræðileyfi má veita í klínískum sérgreinum sálfræði. Skilyrði er að sérnám umsækjanda sé skilgreint innan þeirrar sérgreinar sem umsókn hans um sérfræðileyfi tekur til.

Viðkomandi sérgrein skal standa á traustum fræðilegum grunni og eiga sér samsvörun á viðurkenndum alþjóðlegum vettvangi.

Með klínískum sérgreinum er átt við greinar þar sem störf fela í sér bein samskipti við sjúklinga og aðra sem sálfræðingur veitir þjónustu svo og greiningu og meðferð.

Til að sálfræðingur geti átt rétt á að hljóta sérfræðileyfi skal hann uppfylla eftirtaldar kröfur:

 1. Hafa starfsleyfi sem sálfræðingur hér á landi.

 2. Hafa lokið formlegu viðurkenndu sérfræðinámi, að loknu framhaldsnámi (cand.psych.), diplómanámi (60 ECTS) eða námi hliðstæðu diplóma-, meistara- eða doktorsnámi í sérgrein innan sálfræði frá viðurkenndum háskóla eða háskólastofnun.

 3. Hafa starfað sem svarar til að minnsta kosti þremur árum í fullu starfi sem sálfræðingur samhliða eða að loknu námi, skv. ofangreindum tölulið, undir leiðsögn sálfræðings með sérfræðileyfi eða annars heilbrigðisstarfsmanns með sambærilega sérþekkingu innan viðkomandi sérgreinar.
  Til frádráttar getur komið viðeigandi starfsreynsla í námi. Starfið skal fara fram á því sérsviði sem umsókn um sérfræðileyfi tekur til og á stofnunum eða starfsstofum sem landlæknir viðurkennir. Sé starfshlutfall lægra, lengist starfstíminn sem því nemur.
  Einnig geta komið til frádráttar allt að tólf mánuðir í fullu starfi ef umsækjandi um sérfræðileyfi hefur starfað samhliða doktorsnámi á viðkomandi sérsviði.

 4. Hafa fengið handleiðslu sálfræðings með sérfræðileyfi eða annars heilbrigðisstarfsmanns með sambærilega sérþekkingu í viðkomandi sérgrein á sérsviðinu í að minnsta kosti 50 tíma.

Heimilt er að tilgreina áherslusvið sem viðkomandi hefur sérhæft sig í innan klínískra sérgreina.

 

Undirritaðri umsókn um sérfræðileyfi í sálfræði skal fylgja:

 • Námsferill. Staðfesting á að umsækjandi hafi lokið meistara- eða doktorsnámi á því sviði sem sótt er um. Nauðsynlegt er að senda inn staðfestan námsferil (e. transcript) frá viðkomandi háskólastofnun.
 • Námsskrá. Sé heiti námskeiða ekki lýsandi fyrir innihald þeirra er nauðsynlegt að senda inn almenna lýsingu á náminu eða námsskrá (e. syllabus).
 • Verkefni á sérsviði. Komi ekki skýrt fram í þessum gögnum að námið hafi verið á því sviði sem sótt var um getur umsækjandi sent inn frekari gögn eins og námsritgerðir og lýsingar á námi.
 • Lokaverkefni. Óskað er eftir upplýsingum um heiti lokaverkefnis og stuttri lýsingu á því. Gagnlegt er að lokaverkefni fylgi umsókn.
 • Starfsvottorð. Staðfesting á að umsækjandi hafi starfað á því sviði sem óskað er eftir viðurkenningu á og jafnframt tímalengd og starfshlutfall. Til að fullnægja kröfu um fullt starf í tvö ár gæti umsækjandi þurft að leggja fram starfsvottorð frá fleirum en einum aðila. Í öllum tilvikum er nauðsynlegt að fram komi hvert var starfssvið umsækjanda, starfshlutfall og tímalengd ráðningar.
 • Handleiðsla. Staðfesting á að umsækjandi hafi fengið handleiðslu í 50 klst.á starfstíma.

Útfyllta og undirritaða umsókn um starfsleyfi skal senda embætti landlæknis ásamt staðfestum ljósritum af nauðsynlegum gögnum. Með staðfestu ljósriti er átt við að samræmi milli frumrits og ljósrits sé staðfest. Gögn fást staðfest hjá viðkomandi skóla (ef nám var stundað á Íslandi) hjá embætti landlæknis eða hjá sýslumanni.

Gjöld fyrir starfsleyfi og vottorð

Greiða ber til ríkissjóðs fyrir útgáfu starfs- og sérfræðileyfa og vottorða sem embætti landlæknis gefur út. Mælt er fyrir um þessi gjöld í lögum nr. 88/1991 um aukatekjur ríkissjóðs.

Gjald fyrir útgáfu starfsleyfis og sérfræðileyfis er 11.000 kr. en 2.500 kr. fyrir vottorð vegna starfsleyfis.

Gjöld fyrir umsögn

Þegar senda þarf umsókn til umsagnar er innheimt gjald samkvæmt gjaldskrá heilbrigðisráðuneytisins fyrir mat umsóknar um heimild heilbrigðisstarfsmanns til að gegna starfi hér á landi.

 • Gjald vegna mats umsóknar um starfsleyfi og sérfræðileyfi á grundvelli menntunar á háskólastigi sem aflað er utan Íslands er 50.000 kr.
 • Gjald vegna mats umsóknar um starfsleyfi og sérfræðileyfi á grundvelli menntunar á framhaldsskólastigi sem aflað er utan Íslands er 25.000 kr.

Síðast uppfært 04.11.2022

<< Til baka