Sálfræðingar

Réttur til að kalla sig sálfræðing og starfa sem slíkur hér á landi er skilgreindur í reglugerð nr. 1130/2012 um menntun, réttindi og skyldur sálfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi. Breytingar hafa verið gerðar á reglugerðinni og eru þær tilgreindar í reglugerð nr. 492/2015reglugerð nr. 517/2017, reglugerð nr. 666/2018reglugerð 704/2020 og reglugerð nr. 1249/2021.

Reglugerðirnar eru settar samkvæmt lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn.

Starfsleyfi

Samkvæmt reglugerðinni skal veita starfsleyfi:

 • Umsækjanda sem lokið hefur BS-prófi í sálfræði frá sálfræðideild heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands, BS-prófi í sálfræði frá viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík eða BA-prófi frá félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri, auk þess að ljúka tveggja ára framhaldsnámi (cand.psych. námi) frá sálfræðideild heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands eða tveggja ára MSc námi í klínískri sálfræði frá Háskólanum í Reykjavík.

 • Umsækjanda sem lokið hefur sem lokið hefur prófi í sálfræði í EES-ríki eða í Sviss. Um þá gildir reglugerð um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi heilbrigðisstarfsmanna frá öðrum EES-ríkjum, nr. 510/2020.

 • Umsækjanda sem lokið hefur sambærilegu prófi frá viðurkenndri menntastofnun í ríki utan EES eða Sviss sem viðurkennd er sem slík af heilbrigðisyfirvöldum hér á landi og heilbrigðisyfirvöldum þess ríkis þar sem námið var stundað að fenginni umsögn sálfræðideildar heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands.

Eyðublað fyrir umsókn um starfsleyfi

Fylgiskjöl

 • Umsækjendur með próf frá menntastofnun á Íslandi þurfa að skila inn staðfestu ljósriti af prófskírteini sínu þar sem fram koma nafn, kennitala og heiti á prófgráðu og staðfestingu á að hann hafi lokið 12 mánaða verklegri þjálfun undir leiðsögn sálfræðings.

 • Umsækjendur sem stundað hafa nám innan EES eða í Sviss þurfa, auk staðfests ljósrits af prófskírteini að skila inn:

  • Staðfestu ljósriti af þarlendu starfsleyfi (ef það er til staðar).

  • Ljósrit af vegabréfi til að færa sönnur á ríkisfangi.

  • upplýsingum um sviptingu, takmörkun, afturköllun starfsleyfis eða önnur slík viðurlög vegna alvarlegra brota í starfi eða mistaka (Letter of Good Standing). Gögn mega ekki vera eldri en þriggja mánaða.

  • Vottorði frá lögbæru stjórnvaldi í landi sem gaf út vitnisburð um formlega menntun og hæfi sem staðfestir að nám viðkomandi uppfylli skilyrði tilskipunar 2005/36/EB, um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi, samkvæmt reglugerð um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi heilbrigðisstarfsmanna frá öðrum EES-ríkjum, nr. 461/2011 (Letter of Conformity). Stundum eru upplýsingar í þessum lið og liðnum á undan í einu skjali sem kallað er Certificate of Current Professional Status (CCPS).

 • Jafnframt þarf að skila inn frumgögnum á öðrum tungumálum en ensku, dönsku, norsku, sænsku eða íslensku í þýðingu löggilts skjalaþýðanda á íslensku eða ensku.

 • Umsækjendur sem stundað hafa nám utan EES og Sviss þurfa að auki að skila inn staðfestu afriti umsóknar um atvinnu- og dvalarleyfi ásamt undirrituðum ráðningarsamningi, vottorði um íslenskukunnáttu og námslýsingu á íslensku eða ensku.

Útfyllta og undirritaða umsókn um starfsleyfi skal senda embætti landlæknis ásamt staðfestum ljósritum af nauðsynlegum gögnum. Með staðfestu ljósriti er átt við að samræmi milli frumrits og ljósrits sé staðfest. Gögn fást staðfest hjá viðkomandi skóla (ef nám var stundað á Íslandi) hjá embætti landlæknis eða hjá sýslumanni.

Gjöld fyrir starfsleyfi og vottorð

Greiða ber til ríkissjóðs fyrir útgáfu starfs- og sérfræðileyfa og vottorða sem embætti landlæknis gefur út. Mælt er fyrir um þessi gjöld í lögum nr. 88/1991 um aukatekjur ríkissjóðs.

Gjald fyrir útgáfu starfsleyfis og sérfræðileyfis er 12.000 kr. en 2.700 kr. fyrir vottorð vegna starfsleyfis.

Gjöld fyrir umsögn

Þegar senda þarf umsókn til umsagnar er innheimt gjald samkvæmt gjaldskrá heilbrigðisráðuneytisins fyrir mat umsóknar um heimild heilbrigðisstarfsmanns til að gegna starfi hér á landi.

 • Gjald vegna mats umsóknar um starfsleyfi og sérfræðileyfi á grundvelli menntunar á háskólastigi sem aflað er utan Íslands er 50.000 kr.
 • Gjald vegna mats umsóknar um starfsleyfi og sérfræðileyfi á grundvelli menntunar á framhaldsskólastigi sem aflað er utan Íslands er 25.000 kr.

Síðast uppfært 11.01.2023

<< Til baka