Sálfræðingar

Réttur til að kalla sig sálfræðing og starfa sem slíkur hér á landi er skilgreindur í reglugerð nr. 1130/2012 um menntun, réttindi og skyldur sálfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi. Breytingar hafa verið gerðar á reglugerðinni og eru þær tilgreindar í reglugerð nr. 492/2015reglugerð nr. 517/2017 og reglugerð nr. 666/2018

Reglugerðirnar eru settar samkvæmt lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn.

Starfsleyfi

Samkvæmt reglugerðinni skal veita starfsleyfi:

 • Umsækjanda sem lokið hefur BS-prófi í sálfræði frá sálfræðideild heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands, BS-prófi í sálfræði frá viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík eða BA-prófi frá félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri, auk þess að ljúka tveggja ára framhaldsnámi (cand.psych. námi) frá sálfræðideild heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands eða tveggja ára MSc námi í klínískri sálfræði frá Háskólanum í Reykjavík.

 • Umsækjanda sem lokið hefur sem lokið hefur prófi í sálfræði í EES-ríki eða í Sviss. Um þá gildir reglugerð um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi heilbrigðisstarfsmanna frá öðrum EES-ríkjum, nr. 461/2011.

 • Umsækjanda sem lokið hefur sambærilegu prófi frá viðurkenndri menntastofnun í ríki utan EES eða Sviss sem viðurkennd er sem slík af heilbrigðisyfirvöldum hér á landi og heilbrigðisyfirvöldum þess ríkis þar sem námið var stundað að fenginni umsögn sálfræðideildar heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands.

Til bráðabirgða
Um þá sem hófu framhaldsnám (cand. psych. nám) fyrir haustið 2013 gildir ekki ákvæðið um að umsækjandi skuli hafa lokið tólf mánaða verklegri þjálfun að loknu framhaldsnámi (cand.psych. námi) undir leiðsögn sálfræðings, á viðurkenndum stofnunum eða starfsstofum sem landlæknir viðurkennir (sbr. hér að ofan).


Eyðublað fyrir umsókn um starfsleyfi

Fylgiskjöl

 • Umsækjendur með próf frá menntastofnun á Íslandi þurfa að skila inn staðfestu ljósriti af prófskírteini sínu þar sem fram koma nafn, kennitala og heiti á prófgráðu og staðfestingu á að hann hafi lokið 12 mánaða verklegri þjálfun undir leiðsögn sálfræðings.

 • Umsækjendur sem stundað hafa nám innan EES eða í Sviss þurfa, auk staðfests ljósrits af prófskírteini að skila inn:

  • Staðfestu ljósriti af þarlendu starfsleyfi (ef það er til staðar).

  • Ljósrit af vegabréfi til að færa sönnur á ríkisfangi.

  • upplýsingum um sviptingu, takmörkun, afturköllun starfsleyfis eða önnur slík viðurlög vegna alvarlegra brota í starfi eða mistaka (Letter of Good Standing). Gögn mega ekki vera eldri en þriggja mánaða.

  • Vottorði frá lögbæru stjórnvaldi í landi sem gaf út vitnisburð um formlega menntun og hæfi sem staðfestir að nám viðkomandi uppfylli skilyrði tilskipunar 2005/36/EB, um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi, samkvæmt reglugerð um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi heilbrigðisstarfsmanna frá öðrum EES-ríkjum, nr. 461/2011 (Letter of Confirmity). Stundum eru upplýsingar í þessum lið og liðnum á undan í einu skjali sem kallað er Certificate of Current Professional Status (CCPS).

 • Jafnframt þarf að skila inn frumgögnum á öðrum tungumálum en ensku, dönsku, norsku, sænsku eða íslensku í þýðingu löggilts skjalaþýðanda á íslensku eða ensku.

 • Umsækjendur sem stundað hafa nám utan EES og Sviss þurfa að auki að skila inn staðfestu afriti umsóknar um atvinnu- og dvalarleyfi ásamt undirrituðum ráðningarsamningi, vottorði um íslenskukunnáttu og námslýsingu á íslensku eða ensku.

Útfylltar umsóknir um starfsleyfi þarf að undirrita og senda Embætti landlæknis ásamt staðfestum ljósritum af nauðsynlegum gögnum. Með staðfestu ljósriti er átt við að samræmi milli frumrits og ljósrits sé staðfest, en gögnin fást staðfest hjá viðkomandi skóla (ef nám var stundað á Íslandi), hjá Embætti landlæknis, á lögreglustöðvum eða hjá sýslumanni.

Umsókn um vottorð vegna starfsleyfis má senda Embætti landlæknis í pósti, símbréfi eða í tölvupósti á mottaka@landlaeknir.is
ATH. Gildistími slíkra vottorða er hámark þrír mánuðir frá útgáfudegi þeirra.

Gjöld fyrir starfsleyfi, vottorð starfsleyfa og viðurkenningar

Gjald fyrir útgáfu starfsleyfa og sérfræðileyfa er kr. 8.300.- en kr. 2.000.- fyrir vottorð vegna starfsleyfis. Við afgreiðslu leyfis er greiðsluseðill sendur umsækjanda.

Gjald er innheimt vegna umsóknar heilbrigðisstarfsmanns um starfsleyfi eða sérfræðileyfi þegar senda þarf umsókn til umsagnar.

 • Vegna mats umsóknar um starfsleyfi á grundvelli menntunar á háskólastigi: Kr. 50.000
 • Vegna mats umsóknar um starfsleyfi á grundvelli menntunar á framhaldsskólastigi: Kr. 25.000

Greiðsluseðill er sendur umsækjanda til innheimtu gjaldsins.

Síðast uppfært 13.06.2016

<< Til baka