Lífeindafræðingar - sérfræðileyfi

Skilyrði fyrir útgáfu sérfræðileyfa í lífeindafræði eru skilgreind og skýrð í reglugerð nr. 1132/2012 um menntun, réttindi og skyldur lífeindafræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi. Reglugerðin er sett samkvæmt lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn.

Sérfræðileyfi

Áður en sérfræðileyfi er veitt leitar landlæknir umsagnar námsbrautar í lífeindafræði við læknadeild heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands um hvort umsækjandi uppfylli skilyrði ofangreindrar reglugerðar.

Sérfræðileyfi má veita í klínískum sérgreinum eða sérsviðum innan lífeindafræði. Skilyrt er að sérnám umsækjanda sé skilgreint innan þeirrar sérgreinar eða þess sérsviðs sem umsókn hans um sérfræðileyfi tekur til. Viðkomandi sérsvið eða sérgrein skal standa á traustum fræðilegum grunni og eiga sér samsvörun á viðurkenndum alþjóðlegum vettvangi. Með klínísku sérsviði eða sérgrein er átt við rannsóknastörf í lífvísindum.

Til að lífeindafræðingur geti átt rétt á að öðlast sérfræðileyfi skal hann uppfylla eftirtaldar kröfur:

  1. Hafa starfsleyfi sem lífeindafræðingur hér á landi.

  2. Hafa lokið meistaraprófi eða doktorsprófi í lífeindafræði frá viður­kenndum háskóla eða hafa sambærilega menntun.

  3. Hafa unnið sem lífeindafræðingur að loknu prófi skv. 2. tölulið sem svarar til að minnsta kosti tveggja ára í fullu starfi við þá sérgrein eða á því sérsviði sem umsókn hans um sérfræðingsleyfi tekur til. Sé starfshlutfall lægra, lengist tíminn sem því nemur.

Til frádráttar geta komið allt að tólf mánuðir í fullu starfi ef viðkomandi hefur starfað samhliða doktorsnámi á viðkomandi sérsviði.

Undirritaðri umsókn um sérfræðileyfi í lífeindafræði skal fylgja:

  • Námsferill. Staðfesting á að umsækjandi hafi lokið meistara- eða doktorsnámi á því sviði sem sótt er um. Nauðsynlegt er að senda inn staðfestan námsferil (e. transcript) frá viðkomandi háskólastofnun.

  • Námsskrá. Sé heiti námskeiða ekki lýsandi fyrir innihald þeirra er nauðsynlegt að senda inn almenna lýsingu á náminu eða námsskrá (e. syllabus).

  • Verkefni á sérsviði. Komi ekki skýrt fram í þessum gögnum að námið hafi verið á því sviði sem sótt var um getur umsækjandi sent inn frekari gögn eins og námsritgerðir og lýsingar á námi.

  • Lokaverkefni. Óskað er eftir upplýsingum um heiti lokaverkefnis og stuttri lýsingu á því. Gagnlegt er að lokaverkefni fylgi umsókn.

  • Starfsvottorð. Staðfesting á að umsækjandi hafi starfað á því sviði sem óskað er eftir viðurkenningu á og jafnframt tímalengd og starfshlutfall. Til að fullnægja kröfu um fullt starf í tvö ár gæti umsækjandi þurft að leggja fram starfsvottorð frá fleirum en einum aðila. Í öllum tilvikum er nauðsynlegt að fram komi hvert var starfssvið umsækjanda, starfshlutfall og tímalengd ráðningar.

Útfyllta og undirritaða umsókn um starfsleyfi skal senda embætti landlæknis ásamt staðfestum ljósritum af nauðsynlegum gögnum. Með staðfestu ljósriti er átt við að samræmi milli frumrits og ljósrits sé staðfest. Gögn fást staðfest hjá viðkomandi skóla (ef nám var stundað á Íslandi) hjá embætti landlæknis eða hjá sýslumanni.

Gjöld fyrir starfsleyfi og vottorð

Greiða ber til ríkissjóðs fyrir útgáfu starfs- og sérfræðileyfa og vottorða sem embætti landlæknis gefur út. Mælt er fyrir um þessi gjöld í lögum nr. 88/1991 um aukatekjur ríkissjóðs.

Gjald fyrir útgáfu starfsleyfis og sérfræðileyfis er 11.000 kr. en 2.500 kr. fyrir vottorð vegna starfsleyfis.

Gjöld fyrir umsögn

Þegar senda þarf umsókn til umsagnar er innheimt gjald samkvæmt gjaldskrá heilbrigðisráðuneytisins fyrir mat umsóknar um heimild heilbrigðisstarfsmanns til að gegna starfi hér á landi.

  • Gjald vegna mats umsóknar um starfsleyfi og sérfræðileyfi á grundvelli menntunar á háskólastigi sem aflað er utan Íslands er 50.000 kr.
  • Gjald vegna mats umsóknar um starfsleyfi og sérfræðileyfi á grundvelli menntunar á framhaldsskólastigi sem aflað er utan Íslands er 25.000 kr.

Síðast uppfært 04.11.2022

<< Til baka