Fjögurra ára skoðun

Markmið: Greina frávik í heilsu og þroska barns við 4 ára aldur og veita foreldrum fræðslu og stuðning.

Sjá stærri mynd


Fagaðili:
Hjúkrunarfræðingur 

 

Verkþættir:

A. Upplýsingasöfnun, fræðsla og ráðgjöf

B. Þroskamat

C. Líkamsskoðun

D. Bólusetning

E. Sjónpróf

 

A. Upplýsingasöfnun, fræðsla og ráðgjöf

Meta þarf út frá aðstæðum hverju sinni hvaða stuðning og fræðslu foreldrar þurfa á að halda.

Áhersla er lögð á:

 • Næringu
 • Lýsi
 • Þroska, hreyfingu og málörvun barns
 • Uppeldi, hegðun og aga, sjónvarpsáhorf
 • Fræðsluefnið „Þetta er líkaminn minn“
 • Tannhirðu barns
 • Slysavarnir

 

B. Þroskamat

Gert er mat á þroska og skimað fyrir þroskafrávikum með PEDS og Brigance þroskaskimun

 • Áður en foreldrar fá PEDS-matsblað foreldra í hendur skal greina þeim frá því að athugun á hegðun og þroska sé mikilvægur þáttur í veittri þjónustu á heilsugæslustöðvum. Spyrja þarf hvort foreldrar vilji fylla blaðið út sjálfir eða hvort þeir vilji að einhver fari með þeim í gegnum spurningarnar. PEDS-leiðbeiningar um framkvæmd og stigagjöfstigablað
 • Fylgið leiðbeiningum á PEDS-túlkunarblaði og notið klínískt mat við túlkun niðurstaðna. Hafið í huga fyrri áhyggjur og leitið eftir upplýsingum frá leikskóla ef ástæða er til.
 • Brigance-þroskaskimun fyrir 4 ára börn. Leggið Skemmri skimun fyrir barnið, skoðið útkomu og fylgið ráðleggingum. Brigance þroskaskimun - skref í túlkun niðurstaðna
 • Ef frávik greinast er mikilvægt að bregðast við og/eða vísa í viðeigandi úrræði.

PEDS-matsblað foreldra á íslenskuenskufrönsku, kínversku, pólsku, spænsku, rússneskuswahili, tælenskuvíetnömsku

 

C. Líkamsskoðun

Mæla þyngd og lengd.

Almenn skoðun – sjá leiðbeiningar um líkamsskoðun barna.

Tilvísun til tannlæknis ef barn er ekki með skráðan heimilistannlækni. 

 

D. Bólusetning

 

E. Sjónpróf

Sjónpróf gert og athugað hvort eðlileg samsjón sé til staðar.

4 ára börn eiga að sjá 0,8 (6/7,5) með hvoru auga um sig. Ef barn nær ekki þessari sjón eða ef munar meira en einni línu á sjón hægra og vinstra auga þarf að vísa því til augnlæknis.

Senda þarf öll börn til augnlæknis sem ekki hafa eðlilega samsjón.

 

<< Til baka