Aðstæður barna

Markmið: Stuðla að því að öll börn búi við viðunandi aðstæður.

Sjá stærri mynd

Verkþáttur: Finna þau börn sem búa við óviðunandi aðstæður og/eða ofbeldi, og stuðla að viðeigandi úrræðum og eftirfylgd

  • Hafa frumkvæði að góðu samstarfi við starfsfólk skólans og foreldra um velferð barna.
  • Vera foreldrum til ráðgjafar og stuðnings við umönnun og uppeldi barna sinna.
  • Vera vakandi fyrir líðan og aðbúnaði nemenda, til dæmis tíðum kvörtunum, breytingum á vaxtarlínuriti, tannheilsu, hreinlæti, klæðnaði og nesti.
  • Kynna sér verklagsreglur um tilkynningaskyldu heilbrigðisstarfsfólks til barnaverndar.
  • Hvetja þá sem verða varir við að aðbúnaði og/eða umönnun barna sé ábótavant til að sinna tilkynningarskyldu sinni.
  • Kynna sér lög og reglugerðir sem málið varðar.
  • Ef tilkynna þarf til barnaverndar er æskilegt að það sé gert skriflega í nafni nemendaverndarráðs.
  • Vera í samstarfi við heimilislækni og heilsugæslu barnsins.

Síðast uppfært 07.02.2014

<< Til baka