Klínískar leiðbeiningar

Klínískar leiðbeiningar (clinical guidelines) eru leiðbeiningar (ekki fyrirmæli) um verklag, unnar á kerfisbundinn hátt, til stuðnings starfsfólki í heilbrigðisþjónustu og almenningi við ákvarðanatöku við tilteknar aðstæður. Þær taka mið af bestu þekkingu á hverjum tíma og eru lagðar fram í því skyni að veita sem besta meðferð með sem minnstri áhættu án óhóflegs kostnaðar.

Síðast uppfært 28.12.2017


Dags. útgáfu - 01.05.11
Hjarta- og æðasjúkdómar, Öndunarfærasjúkdómar
Lungnaháþrýstingur hjá fullorðnum: Greining, meðferð og eftirfylgni - LSH

Dags. útgáfu - 01.03.12
Innkirtla- og efnaskiptasjúkdómar, Kvensjúkdómar og fæðingarhjálp, Næring
Meðgöngusykursýki - LSH

Dags. útgáfu - 02.04.10
Kvensjúkdómar og fæðingarhjálp
Meðgönguvernd

Dags. útgáfu - 01.03.10
Rannsóknir, Smitsjúkdómar
Mæling á CRP (C-Reactive Protein) í sermi - LSH

Dags. útgáfu - 08.07.11
Heila- og taugasjúkdómar, S-merkt lyf
Natalizúmab - LSH

Dags. útgáfu - 04.11.13
Blóðsjúkdómar, S-merkt lyf
Nílótíníb - LSH

Dags. útgáfu - 21.02.14
Krabbamein, S-merkt lyf
Notkunarleiðbeiningar fyrir dabrafenib (Tafinlar) - LSH

Dags. útgáfu - 24.02.14
Blóðsjúkdómar, S-merkt lyf
Notkunarleiðbeiningar fyrir eltrombópag (Revolade) - LSH

Dags. útgáfu - 23.09.13
Nýrnasjúkdómar, S-merkt lyf
Notkunarleiðbeiningar fyrir Pazopanib (Votrient) - LSH

Dags. útgáfu - 20.02.14
Nýrnasjúkdómar, S-merkt lyf
Notkunarleiðbeiningar fyrir Romiplostum (Nplate®) - LSH