Klínískar leiðbeiningar

Klínískar leiðbeiningar (clinical guidelines) eru leiðbeiningar (ekki fyrirmæli) um verklag, unnar á kerfisbundinn hátt, til stuðnings starfsfólki í heilbrigðisþjónustu og almenningi við ákvarðanatöku við tilteknar aðstæður. Þær taka mið af bestu þekkingu á hverjum tíma og eru lagðar fram í því skyni að veita sem besta meðferð með sem minnstri áhættu án óhóflegs kostnaðar.

Síðast uppfært 28.12.2017


Dags. útgáfu - 21.08.10
Blóðsjúkdómar, Krabbamein
Krabbameinsverkir - LSH

Dags. útgáfu - 25.04.04
Innkirtla- og efnaskiptasjúkdómar, Kvensjúkdómar og fæðingarhjálp
Kvenhormónameðferð við tíðahvörf

Dags. útgáfu - 14.03.12
Nýrnasjúkdómar, Smitsjúkdómar
Kviðskilun - sýkingar - LSH

Dags. útgáfu - 26.06.12
Lýðheilsa, Öndunarfærasjúkdómar
Leiðbeiningar um greiningu astma hjá íþróttafólki

Dags. útgáfu - 01.09.11
Blóðsjúkdómar, S-merkt lyf
Lenalidómíð - LSH

Dags. útgáfu - 27.06.12
Meltingarsjúkdómar, Smitsjúkdómar
Lifrarbólga B (CHB) --- LSH

Dags. útgáfu - 21.10.10
Meltingarsjúkdómar, Smitsjúkdómar
Lifrarbólga C - LSH

Dags. útgáfu - 29.03.12
Meltingarsjúkdómar, S-merkt lyf, Smitsjúkdómar
Lifrarbólga C arfgerð 1 - LSH

Dags. útgáfu - 01.09.10
Geðsjúkdómar og hegðunarvandi, Rannsóknir
Litíummeðferð - Venjubundið eftirlit

Dags. útgáfu - 25.02.09
Blóðsjúkdómar, Krabbamein
Líknarmeðferð - LSH