Klínískar leiðbeiningar

Klínískar leiðbeiningar (clinical guidelines) eru leiðbeiningar (ekki fyrirmæli) um verklag, unnar á kerfisbundinn hátt, til stuðnings starfsfólki í heilbrigðisþjónustu og almenningi við ákvarðanatöku við tilteknar aðstæður. Þær taka mið af bestu þekkingu á hverjum tíma og eru lagðar fram í því skyni að veita sem besta meðferð með sem minnstri áhættu án óhóflegs kostnaðar.

Síðast uppfært 28.12.2017


Dags. útgáfu - 01.02.09
Blóðsjúkdómar, Hjarta- og æðasjúkdómar
Bláæðasegasjúkdómar - LSH

Dags. útgáfu - 10.09.12
Blóðsjúkdómar, Skurðlækningar
Blóðhlutar - LSH

Dags. útgáfu - 01.02.11
Rannsóknir
Blóðræktanir - LSH

Dags. útgáfu - 01.09.10
Nýrnasjúkdómar, Rannsóknir
Blóðsölt og nýrnastarfsemi: Mælingar

Dags. útgáfu - 09.06.09
Hjarta- og æðasjúkdómar
Blóðþrýstingsmælingar

Dags. útgáfu - 01.09.11
Blóðsjúkdómar, S-merkt lyf
Bortezómíb - LSH

Dags. útgáfu - 03.05.18
Ónæmisfræði
Bráðaofnæmi

Dags. útgáfu - 01.01.09
Hjarta- og æðasjúkdómar
Brjóstverkir - LSH

Dags. útgáfu - 01.02.07
Áverkar og slys
Byltuvarnir - LSH

Dags. útgáfu - 09.12.14
Krabbamein, S-merkt lyf
Cabazitaxel (Jevtana) - LSH