Klínískar leiðbeiningar

Klínískar leiðbeiningar (clinical guidelines) eru leiðbeiningar (ekki fyrirmæli) um verklag, unnar á kerfisbundinn hátt, til stuðnings starfsfólki í heilbrigðisþjónustu og almenningi við ákvarðanatöku við tilteknar aðstæður. Þær taka mið af bestu þekkingu á hverjum tíma og eru lagðar fram í því skyni að veita sem besta meðferð með sem minnstri áhættu án óhóflegs kostnaðar.

Síðast uppfært 28.12.2017


Dags. útgáfu - 04.11.13
Krabbamein, S-merkt lyf
Abíraterón (Zytiga) -LSH

Dags. útgáfu - 07.03.12
Barnasjúkdómar, Geðsjúkdómar og hegðunarvandi, Heila- og taugasjúkdómar
ADHD - vinnulag við greiningu og meðferð

Dags. útgáfu - 06.01.15
Augnsjúkdómar, S-merkt lyf
Aflibercept (Eylea) - LSH

Dags. útgáfu - 01.08.10
Hjarta- og æðasjúkdómar, Rannsóknir
Amíódarónmeðferð - venjubundið eftirlit

Dags. útgáfu - 11.12.14
Krabbamein, S-merkt lyf
Axitinib (Inlyta) - LSH

Dags. útgáfu - 30.03.12
Blóðsjúkdómar, S-merkt lyf
Azacitidín - LSH

Dags. útgáfu - 12.12.14
S-merkt lyf, Stoðkerfissjúkdómar
Belímúmab (Benlysta) - LSH

Dags. útgáfu - 30.03.12
Blóðsjúkdómar, S-merkt lyf
Bendamústín - LSH

Dags. útgáfu - 02.10.08
Ávani og fíkn, Geðsjúkdómar og hegðunarvandi
Benzódíazepin-lyf

Dags. útgáfu - 06.01.15
Krabbamein, S-merkt lyf
Bevacízúbmab (Avastin) - LSH