Dreifibréf Nr. 12/2009. Bólusetning. Inflúensa og pneumókokkar

Þrígild bóluefni gegn inflúensu A og B hafa nú verið framleidd fyrir veturinn 2009─2010 samkvæmt ráðleggingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Þau innihalda eftirtalda stofna:

  • A/Brisbane/59/2007 (H1N1) 
  • A/Brisbane/10/2007 (H3N2) 
  • B/Brisbane/60/2008

Í byrjun árs 2007 bauð sóttvarnalæknir út kaup á 60.000 skömmtum af árlegu inflúensubóluefni til fjögurra ára (2007-2010). Á þessu ári verða keyptir 60.000 skammtar af Fluarix® (GlaxoSmithKline).

Áætlað er að bóluefnið verði komið til landsins í byrjun október nk. og geta heilbrigðisstofnanir og aðrir þar til bærir aðilar pantað bóluefnið hjá Distica hf. sem annast dreifingu þeirra. Afhending er ókeypis frá seljanda til kaupenda á höfuðborgarsvæðinu (þ.m.t. í Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Garðabæ, Álftanesi og Seltjarnarnesi) og á pósthús eða viðeigandi flutningamiðstöðvar til kaupenda utan þess svæðis. Allir sem panta bóluefni hjá Distica hf. þurfa að greiða fullt kostnaðarverð bóluefnanna en endanlegt verð liggur ekki fyrir að svo komnu. Það ræðst af lyfjaverðskrárgengi í október 2009.

Sóttvarnalæknir mælist til þess að eftirtaldir áhættuhópar njóti forgangs við inflúensubólusetningar:

  • Allir einstaklingar 60 ára og eldri. 
  • Öll börn og fullorðnir sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna- og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum. 
  • Heilbrigðisstarfsmenn sem annast einstaklinga í áhættuhópum sem taldir eru upp hér að ofan.

Sóttvarnalæknir mælist til þess að ofangreindir forgangshópar fái bóluefnið sér að kostnaðarlausu. Sóttvarnalæknir greiðir verð bóluefnisins samkvæmt reikningi en þeir sem fá bólusetningu þurfa einungis að greiða umsýslukostnað.

Á reikningi til sóttvarnalæknis þarf að koma fram:

 

  • númer reiknings, nafn stofnunar, fjöldi skammta bóluefnis og einingarverð.
  • Rafrænt fylgiskjal (excel) á diski þarf að fylgja reikningi með: kennitölum hinna bólusettu, dagsetningu bólusetninga, nafni bóluefnis og hvaða áhættuhópi einstaklingarnir tilheyra.

Rétt er að árétta að bólusetning gegn árlegri inflúensu verndar ekki gegn inflúensu A(H1N1)v (svínainflúensu). Gefa má einstaklingi þessi tvö inflúensubóluefni samtímis.
Heilsugæslustöðvum er það í sjálfsvald sett hvort þær bólusetja á sama tíma gegn árlegri inflúensu og svínainflúensu.

Nánari upplýsingar gefur Júlíana Héðinsdóttir aðstoðarmaður sóttvarnalæknis
(juliana@landlaeknir.is) s. 510-1900.

Að gefnu tilefni er minnt á að einstaklinga má bólusetja jafnvel þó inflúensufaraldur sé hafinn því að einungis tekur um 1─2 vikur að mynda verndandi mótefni eftir bólusetningu.

Heilbrigðisstofnunum er heimilt að taka komugjald vegna bólusetningarinnar samkvæmt birtri gjaldskrá heilbrigðisráðuneytisins.

Sóttvarnalæknir vill einnig minna á tilmæli um bólusetningu gegn pneumókokkasýkingum hjá eftirtöldum hópum:

  • Einstaklingum 60 ára og eldri, á 10 ára fresti. 
  • Einstaklingum með aspleniu eða aðra ónæmisbælandi sjúkdóma á 5 ára fresti.

 

Seltjarnarnesi 22. september 2009
Sóttvarnalæknir


Sent til heilsugæslustöðva, sjálfstætt starfandi lækna, sviðsstjóra og hjúkrunarforstjóra sjúkrahúsa, lyfjabúra sjúkrahúsa og stofnana fyrir aldraða.

Afrit: Heilbrigðisráðuneytið, Lyfjastofnun, Læknablaðið og Tímaritið Hjúkrun.

 

<< Til baka