Dreifibréf nr. 5/2011. Inflúensubólusetning

Bólusetning gegn inflúensu og pneumókokkum

Þrígild bóluefni gegn inflúensu A og B hafa nú verið framleidd fyrir veturinn 2011-2012 samkvæmt ráðleggingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Þau innihalda eftirtalda stofna:

 • A/California/7/2009 (H1N1)-like virus*;
 • A/Perth/16/2009 (H3N2)-like virus;
 • B/Brisbane/60/2008-like virus.

*svínainflúensuveira frá 2009

Frá árinu 2007 hefur sóttvarnalæknir samkvæmt útboði, tryggt kaup á 60.000 skömmtum af árlegu inflúensubóluefni. Fram til þessa hefur bóluefnið Fluarix® frá GSK verið keypt en nú verður bóluefnið Vaxigrip® frá Sanofi Pasteur fyrir valinu. Á þessu ári verða keyptir 60.000 skammtar af Vaxigrip® eins og undanfarin ár og verður bóluefnið tilbúið til afhendingar frá og með 12. september 2011.

Heilbrigðisstofnanir og aðrir þar til bærir aðilar geta pantað bóluefni hjá Icepharma sem annast dreifingu þeirra. Afhending er ókeypis frá seljanda til kaupenda hjá Parlogis ehf., (þ.m.t. í Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Garðabæ, Álftanesi og Seltjarnarnesi) og á pósthús eða viðeigandi flutningamiðstöðvar til kaupenda utan fyrrgreinds svæðis. Allir sem panta bóluefni hjá Parlogis þurfa að greiða fullt innkaupsverð bóluefnanna og ræðst endanlegt verð af lyfjaverðskrárgengi þess mánaðar sem bóluefnið er keypt. Innkaupsverð í september 2011 er 695,33 kr.

Sóttvarnalæknir mælist til að eftirtaldir áhættuhópar njóti forgangs við inflúensubólusetningar:

 • Allir einstaklingar 60 ára og eldri.
 • Öll börn og fullorðnir sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna- og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum.
 • Heilbrigðisstarfsmenn sem annast einstaklinga í áhættuhópum sem taldir eru upp hér að ofan.
 • Þungaðar konur

Sóttvarnalæknir mælist til þess að ofangreindir forgangshópar fái bóluefnið sér að kostnaðarlausu en til að svo megi verða þarf einungis að krefja þessa einstaklinga um greiðslu fyrir umsýslukostnaði en sóttvarnalæknir greiðir innkaupsverð bóluefnisins samkvæmt reikningi.

Á reikningi til sóttvarnalæknis þarf að koma fram:

 • númer reiknings, nafn stofnunar, fjöldi skammta bóluefnis og einingarverð.

Rafrænt fylgiskjal (excel) á diski þarf að fylgja reikningi með:

 • kennitölum hinna bólusettu, dagsetningu bólusetninga, nafni bóluefnis og hvaða áhættuhópi einstaklingarnir tilheyra.

Rétt er að árétta að bólusetning gegn árlegri inflúensu verndar gegn inflúensu A(H1N1)v (svínainflúensu).

Nánari upplýsingar gefur Júlíana Héðinsdóttur aðstoðarmaður sóttvarna­læknis
(juliana@landlaeknir.is) s. 510-1900.

Að gefnu tilefni er minnt á að einstaklinga má bólusetja jafnvel þó inflúensufaraldur sé hafinn því einungis tekur um 1-2 vikur að mynda verndandi mótefni eftir bólusetningu.

Heilbrigðisstofnunum er heimilt að taka komugjald vegna bólusetningarinnar samkvæmt birtri gjaldskrá Velferðarráðuneytisins.

Sóttvarnalæknir vill einnig minna á tilmæli um bólusetningu gegn pneumókokkasýkingum hjá eftirtöldum hópum:

 • Einstaklingum 60 ára og eldri, á 10 ára fresti.
 • Einstaklingum með aspleniu eða aðra ónæmisbælandi sjúkdóma á 5 ára fresti.

 

Reykjavík, 12. september 2011
Sóttvarnalæknir

Sent til heilsugæslustöðva, sjálfstætt starfandi lækna, sviðsstjóra og hjúkrunarforstjóra sjúkrahúsa, lyfjabúra sjúkrahúsa og stofnana fyrir aldraða.
Afrit: Velferðarráðuneytið, Lyfjastofnun, Læknablaðið og Tímaritið Hjúkrun.

 

 

<< Til baka